ELPROCAD ic Plan

ELPROCAD IC Plan, produktillustration

ELPROCAD ic Plan 2.0

 För vem?
 Kommunikation
 Symboler och ritmiljö
 Sök symbol
 Använda X-ref
 Matriser
 Hjälp
 Systemkrav

ELPROCAD ic Plan levereras med ett integrerat kraftfullt CAD-program, BricsCAD ver 13. Programmet jobbar direkt i standardfilformatet .dwg helt utan några konverteringar.

Du behöver ingen AutoCAD/AutoCAD LT då ELPROCAD/BricsCAD kan läsa och spara i 2013-formatet och nedåt.

Innehåller de symboler och funktioner som du behöver för att rita:

 • Installationsritningar, kanalisation, kraft, belysning och tele
 • Översiktsscheman
 • Enlinjeschema
 • Huvudledningsschema
 • Centralförteckning, -redovisning
 • Mängdningsrapport i Excel
 • Funktioner för att skissa upp enkla planritninga

För vem?

När arbetsmetodiken skulle utvecklas i ELPROCAD ic Plan tog vi fasta på att även en person som inte sitter och ritar dagligen ska kunna använda programmet. Programmet ska hjälpa användaren med instruktioner under hela tiden som ritandet pågår. För att åstadkomma detta skapade vi ELPROCAD-assistenten.

ELPROCAD-assistenten hjälper dig att:

 • se och välja vilken typ av installation du för tillfället ritar. Belysning, kraft, tele, larm etc.
 • se och välja vilket installationslager symbolen ska att sättas in på.
 • se och ange information om beteckning, littera och monteringshöjd för symbolen.
 • använda måttvisning med möjlighet att direkt skriva in exakta måttangivelser.
 • välja att göra en matrisinsättning genom att ange antal eller fasta mått.
 • kunna rotera symbolen, t ex en kabelstege, till en önskad riktning utifrån en vägg eller annan kabelstege.
 • när du gör en enkel byggritning, kunna välja fasta bredder eller själv skriva in.

Kommunikation

ELPROCAD ic Plan ger dig stor frihet att flytta information till andra program:

 • Ritningar gjorda med ELPROCAD ic Plan är kompatibelt med övriga program i ELPROCAD-familjen.
 • Ritningsfilerna följer AutoCADs standardformat (.dwg) och kan därför användas av olika AutoCAD-baserade program.

Symboler och ritmiljö

ELPROCAD ic Plan innehåller symboler enligt symbolstandarden IEC 60617 DB. Utöver detta finns det funktioner för att göra enkla byggritningar, egna symboler, lysrörsarmaturer och ritningsblanketter.

Välj symboler direkt ur verktygsfälten med hjälp av symbolbilden på knappen samt ett tooltips eller ur en dialogruta med stora tydliga symbolbilder, en ikonmeny, med förklarande text.

Väggarna bryts automatiskt upp vid dörrinsättning och återställs om dörren flyttas eller tas bort. I ELPROCAD ic Plan finns det en kraftfull hantering av symboler och ledningar.

Symbolerna följer automatiskt väggarna vid insättning och placeras på ett av användaren förinställt avstånd från väggen.

Ledningarna hjälper dig att göra korrekta anslutningar mot symbolerna samt att göra snygga ledningsdragningar utmed väggarna. Denna automatik är naturligtvis urkopplingsbar för att kunna rita på fri hand där så önskas.

Högerklickar du på en symbol, ledare eller text visas ett urval av funktioner för just det valda objektet. T ex Anslut symbolen mot passerande ledning.

När funktionen för Skapa egna armaturer valts visas det en förhands-granskning i ELPROCAD -assistenten hur armaturen kommer att se ut innan du börjar rita in den på ritningen. Du kan sedan sätta in den via tydliga ikonmenyer.

Programmet hjälper dig även att centrera symboler i ett rum

Sök symbol

För att snabbt kunna hitta en symbol i ELPROCAD ic Plan finns en sök-funktion där du kan ange en sök-sträng, t ex uttag. Det kommer då att presenteras ett sökresultat i en ikonmeny där alla symboler som innehåller ordet uttag presenteras.

Du kan då välja att direkt sätta in den symbol du önskar eller öppna det verktygsfält där symbolen finns.

Använda X-ref

Att ta in en arkitektritning som X-ref är ett mycket kraftfullt och flexibelt sätt att rita installationen på.

Fördelen med att arbeta med X-ref är att hela arkitektritningen behandlas som ett objekt, därmed kan man inte förstöra den när installationen ritas.

Eftersom arkitektritningen hanteras som en separat dwg-fil kan den också enkelt uppdateras. Förenklat kan man säga att man lägger ett genomskinligt blad på arkitektritningen som man i sin tur ritar installationen på.

Vår dialog X-ref Hanteraren i ELPROCAD ic Plan gör att du kan dölja icke önskade lager samt ange en gemensam färg på kvarvarande lager utan att påverka eller ändra i den ursprungliga arkitekt-ritningen.

Matriser

ELPROCAD ic Plan hjälper dig att göra snygga installationer med hjälp av en matrisfunktion. Där kan du ange det antal symboler som ska rymmas på en bestämd yta eller så anger du ett fast avstånd mellan symbolerna.

Programmet kommer då att sätta in så många symboler som ryms på ytan med det angivna avståndet emellan.

Du kan också rita…

Centralspecifikation, gruppförteckning

Enlinjeschema

Översiktsschema, huvudledningsschema

Hjälp online

Även om programmet är mycket lättanvänt, behöver man alltid hjälp någon gång. Som online-hjälp finns ELPROCAD-assistenten med anvisningar om vad du ska göra när du har valt en symbol eller ett kommando.

Systemkrav

Programmet innehåller ett integrerat CAD -program, BricsCAD, så du behöver INTE AutoCAD eller AutoCAD LT.

Operativsystem: Vista / Windows 7 /8 och 10, 32 och 64-bit. Minimum 2GB internminne RAM, rekommenderas.

Kan installeras som singellicens eller som flytande licens i nätverk.

Finns i svensk och dansk språkversion.

Tillbaka upp…